Gå til indhold

Organisation

Se kontaktoplysninger
Læs om hvordan eHospitalet er organiseret.

​​eHospitalet ønsker at sætte borgerens og de pårørendes behov først. Det arbejder vi for hver dag, og vores opgave er at sikre behandling i borgerens eget hjem eller tæt på dette, såfremt borgeren ønsker det. ​

eHospitalet bygger på telemedicinske- og virtuelle løsninger, for eksempel brugen af video. På andre områder ligner eHospitalet regionens øvrige sygehuse. Det gælder i forhold til patientsikkerhed, kvalitet, forskning, kompetenceudvikling, økonomi og ledelse.

Ledelsen

Organisationsdiagram eHospitalet
Organisationsdiagram eHospitalet

eHospitalets ledelse består af en lægefaglig chef, samt 3 funktionschefer, der dækker og har ansvar for følgende kliniske funktioner:

  • Hjemmebehandling
  • Forebyggelsesindsatser til kronikere
  • Lægevagten

eHospitalet er en del af Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland

Læs mere om Det Nære Sundhedsvæsen

eHospitalets personale

Vores medarbejdere består af læger, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, lægesekretærer og andre medarbejdere med sundhedskompetencer. Endvidere samarbejdes tæt med vores lægemiddelenhed i Det Nære Sundhedsvæsen og Præhospitalscenteret.

Vi rådgiver, behandler og hjælper med at forebygge forværring af symptomer, samt forebygger indlæggelser på sygehuse.

Du vil have kontakt med sundhedsfaglige medarbejdere, der har relevans for dig. Vores fokus er tilgængelighed og tryghed.

Organisering

eHospitalet har tre funktionsområder, der svarer til andre sygehuses afdelinger. Måden, vi arbejder på i eHospitalet, er på nogle områder anderledes end på de øvrige sygehuse, og derfor bruger vi et andet ord. Du kan læse om de enkelte funktionsområder nederst på siden.

Vi har også en række tværgående funktioner, som understøtter det daglige arbejde og eHospitalets udvikling. Derudover har vi nedsat "eHospitalets Følgegruppe", hvor vi inddrager borgere, patienter og pårørende.

eHospitalets Følgegruppe

Kontakt

Adresse

eHospitalet

Ringstedgade 37

4700 Næstved

Se kort

Koncern