Gå til indhold

Organisation

Se kontaktoplysninger
Læs om hvordan eHospitalet er organiseret.

​​eHospitalet ønsker at sætte borgerens og de pårørendes behov først. Det arbejder vi for hver dag og vores opgave er at sikre behandling i borgerens eget hjem eller tæt på dette, såfremt borgeren ønsker det. ​

eHospitalet bygger på telemedicinske- og virtuelle løsninger, for eksempel brugen af video. På andre områder ligner eHospitalet regionens øvrige sygehuse. Det gælder i forhold til patientsikkerhed, kvalitet, forskning, kompetenceudvikling, økonomi og ledelse.

Ledelsen

eHospitalets øverste ledelse består af en chef for de kliniske funktioner og tre områdeledere, der har ansvar for funktionsområderne i eHospitalet.

eHospitalet er en del af Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland.

Læs mere om Det Nære Sundhedsvæsen

eHospitalets personale

Vores sundhedsfaglige personale består af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og en farmaceut.

De kan rådgive, behandle og hjælpe med at forebygge inden for udvalgte områder. Du vil altid have kontakt med det sundhedsfaglige personale, der er relevant for dig.

Organisering

eHospitalet har tre funktionsområder, der svarer til andre sygehuses afdelinger. Måden vi arbejder på i eHospitalet er på nogle områder anderledes end på de øvrige sygehuse, og derfor bruger vi et andet ord. Du kan læse om de enkelte funktionsområder nederst på siden.

Vi har også en række tværgående funktioner, som understøtter det daglige arbejde og eHospitalets udvikling. Derudover har vi nedsat "eHospitalets Følgegruppe", hvor vi inddrager borgere, patienter og pårørende.

eHospitalets Følgegruppe

Kontakt

Adresse

eHospitalet

Ringstedgade 37

4700 Næstved

Se kort

Koncern

Ring til os

Tlf. 70 20 42 00

Tlf. 70 20 42 00